...

תקנון

חברת טלגיא החזקות בע"מ ח.פ: 516264264 – כחל

אצלנו קונים בטוח – לקוח יקר, אנו עושים מאמצים רבים כדי לשמור על קנייה בטוחה עבורך.
– אנו לא שומרים את פרטי כרטיס האשראי שלך והם מועברים ישירות לחברות הסליקה.
– כל הפרטים האישיים שלך מאובטחים באמצעות פרוטוקול אבטחה מתקדםSSL .
– החנות שלנו עומדת בתקן האבטחה המחמיר ביותר של חברות האשראי. PCI DSS L1
– בעסקאות אשראי וכחלק מעמידה בתקן חברות האשראי איננו שומרים את מספר הcvv – בגב כרטיס האשראי (מספר המעיד על החזקה פיזית של בעל כרטיס האשראי בכרטיס) אלא רק לזיהוי הלקוח.
– כחלק ממאמצנו לשיפור השירות, אנו פועלים יחד עם ארגון "אמון הציבור" (מלכ"ר), לקידום השקיפות והאמינות של החנות שלנו.
– האתר של CoolMe אינו מתחייב למחירים זהים למחירים שמוצעים במחסן הראשי ולהיפך.

 1. א. אתר הקניות CoolMe (להלן : "האתר") הינו חנות וירטואלית לציבור הגולשים באינטרנט
  כל התכנים באתר וכל הזכויות על התכנים שמורות לחברה.
  אין להעתיק, לשכפל ולהפיץ בכל דרך שהיא ללא אישור בכתב מהנהלת האתר.
  ב. כל המבצע ו\או מעוניין לבצע פעולה באתר (להלן : "משתתף") מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.
  פעולה באתר משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר או הזמנה.
 2.  תנאי השתתפות –
  א. ראשי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ .
  ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הפעולה באתר הוא אישור של חברת האשראי אשר דרכה התחייב המשתתף להעביר את התשלום בגין המוצר שנרכש.
 3.  המוצרים המוצעים – המוצרים מוזמנים מהיבואנים לפי הזמנה או שנמצאים במלאי זמין
  א. כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין (סוג א') באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים. אלא אם כן, צוין אחרת במפורש. ***כל המזמין מוצר מאתר זה חייב לוודא את מידות המקום אליו יוכנס המוצר לפני ביצוע ההזמנה בכדי להימנע מחיובים נוספים.
  ב. התמונות להמחשה בלבד יש לוודא עם נציג המכירות את אמיתות התמונה.
  ג. האחריות למוצרים, אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם ויכולותיהם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפות לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר.
  ד. פרסום המוצר באתר אינו מהווה המלצה ואינו מעיד על איכות המוצר.
 4. פרטי המשתמש –
  א. בעת ביצוע הפעולות באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז\ח.פ, שם פרטי\שם משפחה ו\או שם חברה, טלפון, ישוב, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.
  הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית.
  נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת CoolMe.
 5. תשלום ואספקה –
  א. לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף מחויב מיידית בתשלום מלא בגין המוצר.
  ב. המחירים באתר הקניות CoolMe כוללים מע"מ.
  ג. ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים מיום קבלת המוצר(בתנאי שלא נעשה במוצר כל שימוש) או מסמך הגילוי לפי המאוחר בניהם, הביטול יעשה אך ורק לאחר הודעה בכתב ע"י פקס או מייל.
  *על פי חוק, אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש באריזה מקורית וקבלת קנייה.
  ד. בעת ביטול מכירה יחויב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי). דמי הביטול הינם 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
  ה. מוצרים הנרכשו באתר יסופקו ללקוח בטווח של עד 21 ימי עסקים, בכפוף לימי שילוח של חברות המשלוחים של הספק.

  יודגש כי דמי הביטול לא יחולו במקרה הביטול בו הלקוח ביטל עסקה עקב פגם במוצר.
  בנוסף יחויב המזמין בכל הוצאה שהייתה לרבות משלוח המוצר לבית הלקוח.
  אחריות החזרת המוצר חלה על הלקוח לאחר אישור היבואן.
  צרכן הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהתאם להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). הצרכן נדרש לבדוק את המוצר עם קבלתו.
  עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר, רשאי הצרכן לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה, לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. היה הצרכן אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, זכותו של הצרכן כאמור לביטול עסקה לרכישת מוצר אשר בוצעה באתר היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם ; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הצרכן להחזיר את המוצר, על חשבונו, למקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הצרכן ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.
  בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר או עקב אי אספקה של המוצר במועד שנקבע בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהצרכן סכום כלשהו. הצרכן יעמיד את המוצר (וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה) לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.
  ה. אספקת המוצרים תהיה בתאום טלפוני עם הלקוח.
  ו. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו\או לכל מקום ו\או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו\או חברת המשלוחים.
  מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו\או חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא רשאית חברת CoolMe לבטל את העסקה או להציע מקום חלופי לאיסוף המוצר.
  *במידה והלקוח יהיה מעוניין לקחת את המוצר עצמאית ממחסן היבואן או ממחסני חברת טלגיא החזקות בע"מ יש לתאם מראש בטלפון 072-3902080.
  *הובלה לא כוללת שימוש במנוף.
  הובלה חינם לבניין עם מעלית (ללא מדרגות) במידה ויש מדרגות ניתן לתאם תשלום נוסף עם המוביל או לתאם מראש בעת ההזמנה.
  ז. אספקת מוצרים הינם על פי המועדים הנקובים בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. זמני אספקה כוללים ימי עסקים בלבד (ימים א – ה) ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. והינם נמדדים מיום אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי. במידה וגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את קיום מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, האתר מטעמה של החברה יציעו לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר או ביטול העסקה, וישיבו לו את מלוא כספו.
  ח. במשלוחים מעבר לקו הירוק ייתכן שתידרש תוספת תשלום עבור המשלוח. בין 80 ל 150 ש"ח תלוי בגודל המוצר.

 6. אחריות – אחריות למוצרים הנמכרים/מפורסמים באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר.
 7. ברירת דין ומקום שיפוט – כל סכסוך או מחלוקת ידון באחד מבתי המשפט בערי המחוז הבאים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל כדלקמן: תל – אביב ,חיפה, באר שבע וירושלים.
 8. תנאים נוספים:
  א. חברת טלגיא החזקות בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה, בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות לא חוקית.
  ב. חברת טלגיא החזקות בע"מ  שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא הודעה מוקדמת.
  ג. לעיתים ייתכנו טעויות הקלדה במחיר או בתיאור המוצר. אם נפלה טעות חריגה וברורה על – פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר. האתר יאפשר ביטול עסקה והשבת הכסף ששילם הצרכן.

  ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו\או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו\או מפעיליו יעכבו ו\או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי ובדרך כלשהי ו\או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו ו\או אם יפגעו תקלות במחשוב ו\או מערכות הטלפון ו\או כל גורם תקשורת אחר בתהליך הרכישה ו\או בשל פעולות איבה ו\או שביתה ו\או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ימנע ו\או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו\או אספקת המוצרים רשאית חברה CoolMe להודיע על ביטול הרכישה תוך 1 ימי עסקים.
 9. מדיניות הגנת הפרטיות

   

  8.1 טלגיא מכבדת את פרטיותו של כל אדם שמבקר באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן, מתייחסת לסוג המידע שטלגיא תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של טלגיא אף תורה ותנחה את המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים בקשר עם ביקורם באתר.

  8.2 המשתמש מצהיר כי עם מסירת הפרטים האישיים במסגרת הרכישה ובכפוף לאישורו כנדרש על פי דין למשלוח הודעות על ידי טלגיא בקשר עם ביצוע הזמנות, באמצעות דוא"ל ו/או מסרון קצר הוא מסכים לקבל הודעות וחומר שיווקי שטלגיא מפיצה ו/או תפיץ בעתיד בקשר עם המוצרים שטלגיא מייבאת ומוכרת, בכל אחת מדרכי ההתקשרות שמסר, בהתאם לשיקול דעתה של טלגיא.

  8.3 טלגיא מנהלת מאגר מידע בו יישמרו הפרטים האישיים של המשתמש, אשר הועברו לטלגיא על ידי המשתמש, מרצונו החופשי כאמור לעיל (להלן: "מאגר המידע"), פרטי הלקוח לא יועברו לצד שלישי . 

  משתמש שמעוניין שפרטיו יוסרו ממאגר המידע הרשום  יפנה לכתובת הדוא"ל office@talguyltd.com בבקשה להסרתו ממאגר המידע.

  8.4 ככל שמשתמש אינו מעוניין לקבל הודעות מטעם טלגיא המשתמש יוכל לבחור, בעת ההרשמה, שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר, וכן יוכל המשתמש לבחור להסיר, בכל עת, את הפרטים האישיים מרשימת התפוצה של האתר באופן שיצוין באתר ו/או בהודעת הדוא"ל ו/או הודעות מסר קצר, לפי העניין.

  8.5 טלגיא נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמש. למרות האמור, טלגיא לא תהנה האחראיות, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיעה במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתן ו/או הנובעים מכוח עליון ו/או משימוש של כל צד שלישי במידע, בין אם ניתנה לו הרשאה מידי המשתמש לעשות שימוש כאמור ובין אם לאו.

  חברה טלגיא החזקות בע"מ  שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.
  חברת טלגיא החזקות בע"מ  עושה הכול בכדי לשרת את לקוחותינו בצורה הטובה ביותר, אם יש לכם אילו שאלות או הצעות ייעול או כל דבר שיכול לעזור לשביעות רצונכם אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל זמן.

סל קניות
close
× היי, איך אפשר לעזור?
דילוג לתוכן Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.